آنفالویاب اینستاگرام

آنفالویاب + آنالیزر + دانلودر اینستاگرام

... محاسبه و نمایش آنفالو کنندگان، بلاک کنندگان، برترین لایک کنندگان، بدترین لایک کنندگان، فالور های روح و
... آنالیز و طبقه بندی پُست ها بر اساس بیشترین لایک، کمترین لایک، بیشترین بازدید، بیشترین کامنت و
دانلود عکس/ویدیو/کاپشن پٌست های اینستاگرام
...و امکانات دیگر
: لینک های دانلود